Mládež

Mládež

PĚČUJEME O NĚ S LÁSKOU

V roce do kroužku mladých hasičů chodilo 38 dětí. V tomto počtu jsme se účastnili závodů ve čtyrech věkových kategoriích, a to v kategorii přípravky, mladších žáků – dva týmy a starších žáků – dva týmy a zahájili jsme přípravu dorostu.

Myslím, že jsme bez zbytečných okolků navázali na loňskou připravenost, kdy jsme s dětmi natrénovali vše, co bylo nezbytně nutné pro veškeré závody, které jsme absolvovali. Takže si dovolím tvrdit, že děti si jen velmi zběžně osvěžily požární útok, uzlování, topografické značky, určování azimutu, požární znalosti, zdravovědu a střelbu ze vzduchovky a byly připraveni a dovolím si tvrdit, že nažhavení na nadcházející závody.

Cílem našeho projektu je především podpora hasičského sportu v obou jeho základních odvětvích:

požární sport a klasické disciplíny CTIF a také zkvalitňování sportovních aktivit pro děti a mládež zařazených ve sportovních družstvech mladých hasičů Sboru dobrovolných hasičů Psáry.

SDH Psáry si v rámci svého působení ve školním roce 2017 a 2018 plánuje udržet stávající členskou základnu, která je rozdělena na čtyři základní skupiny – přípravka, mladší, starší a dorost. Spolek se chystá účastnit hry Plamen, vyhlášených uzlovaček a doplňkových soutěží v podobě závodů branné dovednosti. Pro účely úspěšného zvládnutí uvedených soutěží je důležitá sportovní příprava v podobě základních tělovýchovných aktivit jak v tělocvičně, tak i na venkovním sportovišti. 

I. Okruh - volnočasové aktivity
 • uskutečnit nejméně 3 jednodenní nebo 1 vícedenní výlet do přírody, za kulturou, rekreační a odpočinkové pobyty (nad 2 dny)
 • uskutečnit nejméně 2 besedy
 • uskutečnit o zimních, jarních, letních či jiných prázdninách tábor (nad pět dnů)
 • navštívit 3 výstavy či muzea
 • uskutečnit minimálně 3 kulturní, vzdělávací nebo společné akce mimo den pravidelných schůzek (výstava, beseda, kino, divadlo apod.) – nelze započítat sportovní soutěže
 • podmínka nabídnutá OORM
II. Okruh - volnočasové aktivity
 • kolektiv uspořádá min. 1 brigádu na zlepšení životního prostředí, úklidu obce či města apod.
 • kolektiv uspořádá min. 1 brigádu při údržbě výstroje, výzbroje nebo prostor, které kolektiv využívá ke své činnosti (klubovna, cvičiště, táborová základna, …)
 • kolektiv zorganizuje min. 1 akci nebo provede sběr druhotných surovin, bylin či jiných výkupních materiálů
 • kolektiv se zapojí do akce Recyklujte s hasiči!, Den proti rakovině, 72 hodin nebo jiné aktuální veřejné akce organizované SH ČMS s partnery
 • kolektiv pečuje o starého občana nebo člověka jinak znevýhodněného – ZTP apod. (nejméně po dobu 3 měsíců)
 • kolektiv uspořádá libovolnou volnočasovou akci (vyjma akce sportovní) pro ostatní kolektivy mladých hasičů nebo dětskou veřejnost
 • podmínka nabídnutá OORM
III. Okruh - neformální na zájmové vzdělávání mladých hasičů
 • kolektiv získá nejméně 5 odznaků odbornosti MH nebo specializací => povinné pro všechny kolektivy
IV. Okruh - volnočasové aktivity
 • uskutečnit nejméně 3 jednodenní nebo 1 vícedenní sportovní soustředění (2-3 dny)
 • kolektiv uskuteční alespoň 2 kulturní programy (valná hromada, základní škola, mateřská škola, jiné)
 • kolektiv zhotoví alespoň 3 nástěnky s tématikou PO, které umístí na veřejné místo
 • kolektiv zašle kresbu, povídku nebo jinou alternativu tvorby do soutěže “PO očima dětí”
 • kolektiv se zúčastní min. 2 sportovních soutěží nad rámec postupových kol hry Plamen
 • kolektiv uspořádá libovolnou sportovní akci pro ostatní kolektivy mladých hasičů nebo dětskou veřejnost
 • podmínka nabídnutá OORM

Za účelem zajištění odpovídajících podmínek pro pravidelnou sportovní činnost dětí a mládeže plánujeme v roce 2018 pořídit sportovní potřeby a vybavení v tomto rozsahu:

Plánované pořízení sportovních potřeb a vybavení:

 • překážky
 • vzduchovky
 • štafetové vybavení (štafetové proudnice)
 • tréninkové sportovní
 • vytrvalostní vybavení – švihadla, míče, lana
 • vybavení pro požární útok (hadice, proudnice, koš apod.)
 • vybavení pro topografii – buzoly, mapy
 • vybavení pro uzlařské regaty – uzlovačky
 • tisk dokumentů – topografické značky, požární technika

Žadatel disponuje překážkami pro štafety a vybavením pro požární úrok, pro které je nezbytně nutné zajistit pravidelnou údržbu. Štafetové překážky jsou dřevěné a pro zajištění bezpečného používání je povinností provést výměnu případných poškozených částí. Dále s rozšířením členské základny je v plánu pro zajištění dostatečného tréninku pořídit další sportovní zařízení:

 • překážky, plošina pro PÚ
 • bariéra a nástřiková stěna pro PÚ CFIF
 • kladina a bariéra pro štafetu 4x 60metrů
 • žebříková stěna, stojany s laťkou a lehkoatletická překážka pro CTIF